Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 2001

Ngày PH: 01-01-2001

Hết hàng
Tết Tân Tỵ

Mã số tem: 3094-3095

Ngày PH: 02-01-2001

Hết hàng
Cá nước ngọt

Mã số tem: 3096-3101

Ngày PH: 18-01-2001

Hết hàng

Ngày PH: 27-01-2001

Hết hàng
Tranh bốn mùa (bộ 2)

Mã số tem: 3103-3106

Ngày PH: 01-02-2001

Hết hàng
Quả rừng (Tem phổ thông)

Mã số tem: 3107-3111

Ngày PH: 08-02-2001

Hết hàng
Phong cảnh miền Bắc

Mã số tem: 3112-3114

Ngày PH: 23-02-2001

Hết hàng
Đá quý Việt Nam

Mã số tem: 3116-3117

Ngày PH: 20-3-2001

Hết hàng

Ngày PH: 03-4-2001

Hết hàng

Ngày PH: 18-4-2001

Hết hàng
Nấm hoa

Mã số tem: 3125-3131, Bloc 132

Ngày PH: 02-5-2001

Hết hàng
Vì trẻ em Việt Nam

Mã số tem: 3135-3136

Ngày PH: 01-06-2001

Hết hàng
Đầu máy xe lửa Diezen

Mã số tem: 3137-3142, Bloc 133

Ngày PH: 05-6-2001

Hết hàng
Hoa lan (Tem phổ thông)

Mã số tem: 3143-3148

Ngày PH: 05-7-2001

Hết hàng
Bướm

Mã số tem: 3149-3154, Bloc 134

Ngày PH: 16-7-2001

Hết hàng

Ngày PH: 24-7-2001

Hết hàng
Nhạc khí dân tộc Việt Nam

Mã số tem: 3157-3162

Ngày PH: 04-9-2001

Hết hàng

Ngày PH: 27-12-2001

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)