Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 2002

Tết Nhâm Ngọ

Mã số tem: 3168-3169, 875B-Bloc 135

Ngày PH: 02-01-2002

Hết hàng
Trang phục tuồng

Mã số tem: 3170-3175

Ngày PH: 15-01-2002

Hết hàng

Ngày PH: 01-02-2002

Hết hàng
Hoa Xương rồng

Mã số tem: 3179-3183

Ngày PH: 18-02-2002

Hết hàng

Ngày PH: 21-02-2002

Hết hàng

Ngày PH: 26-02-2002

Hết hàng

Ngày PH: 15-3-2002

Hết hàng

Ngày PH: 23-3-2002

Hết hàng
Thú linh trưởng ở Việt Nam

Mã số tem: 3195-3202

Ngày PH: 10-4-2002

Hết hàng
Cúp bóng đá Thế giới 2002

Mã số tem: 3204-3207

Ngày PH: 01-6-2002

Hết hàng

Ngày PH: 05-06-2002

Hết hàng
Tây Nguyên kiên cường

Mã số tem: 3217

Ngày PH: 10-07-2002

Hết hàng
Rùa mai mềm

Mã số tem: 3218-3221, 891B-Bloc 137

Ngày PH: 15-07-2002

Hết hàng
Máy bay hàng không dân dụng Việt Nam

Mã số tem: 3223-3226, 893B-Bloc 138

Ngày PH: 01-08-2002

Hết hàng

Ngày PH: 16-08-2002

Hết hàng
Cầu Việt Nam

Mã số tem: 3232-3235

Ngày PH: 27-09-2002

Hết hàng

Ngày PH: 15-11-2002

Hết hàng
Tết Quý Mùi (2003)

Mã số tem: 3239-3240

Ngày PH: 15-12-2002

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)