Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 2003

Phong cảnh miền Nam

Mã số tem: 3243-3245

Ngày PH: 01-02-2003

Hết hàng

Ngày PH: 03-2-2003

Hết hàng

Ngày PH: 01-3-2003

Hết hàng

Ngày PH: 25-03-2003

Hết hàng
Xích lô

Mã số tem: 3249-3250

Ngày PH: 01-04-2003

Hết hàng

Ngày PH: 01-05-2003

Hết hàng

Ngày PH: 05-06-2003

Hết hàng

Ngày PH: 01-07-2003

Hết hàng

Ngày PH: 28-07-2003

Hết hàng
Hoa Trà

Mã số tem: 3267-3270

Ngày PH: 01-09-2003

Hết hàng
Du lịch Sa Pa

Mã số tem: 3271-3272

Ngày PH: 01-10-2003

Hết hàng
Voi Châu Á

Mã số tem: 3273-3276, 913B-Bloc 140

Ngày PH: 01-10-2003

Hết hàng
Mỹ Sơn - Di sản Văn hóa Thế giới

Mã số tem: 3277-3279, 914B-Bloc 141

Ngày PH: 01-12-2003

Hết hàng
Tết Giáp Thân (2004)

Mã số tem: 3280-3281

Ngày PH: 01-12-2003

Hết hàng

Ngày PH: 30-12-2003

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)