Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 2004

Tem chúc mừng

Mã số tem: 3283-3284

Ngày PH: 01-01-2004

Hết hàng
Ốc gai biển Việt Nam

Mã số tem: 3285-3287

Ngày PH: 01-02-2004

Hết hàng
Đồ mây tre

Mã số tem: 3288-3290

Ngày PH: 01-03-2004

Hết hàng

Ngày PH: 01-04-2004

Hết hàng

Ngày PH: 01-05-2004

Hết hàng

Ngày PH: 04-05-2004

Hết hàng

Ngày PH: 01-06-2004

Hết hàng
Cây cảnh Việt Nam

Mã số tem: 3299-3302

Ngày PH: 01-07-2004

Hết hàng
Thế vận hội mùa hè 2004

Mã số tem: 3303-3306

Ngày PH: 01-08-2004

Hết hàng

Ngày PH: 02-09-2004

Hết hàng

Ngày PH: 22-11-2004

Hết hàng
Hội An - Di sản Văn hoá Thế giới

Mã số tem: 3312, 931B-Bloc 144

Ngày PH: 01-12-2004

Hết hàng
Tết Ất Dậu (2005)

Mã số tem: 3313-3314, 932B-Bloc 145

Ngày PH: 22-12-2004

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)