Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 2008

Các món ăn Việt Nam

Mã số tem: 3443-3444

Ngày PH: 01-02-2008

Hết hàng
Hoa Địa Lan

Mã số tem: 3445-3448

Ngày PH: 01-03-2008

Hết hàng
Thế vận hội Bắc Kinh 2008

Mã số tem: 3449-3452

Ngày PH: 15-03-2008

Hết hàng
Cá Chép

Mã số tem: 3453-3455

Ngày PH: 01-04-2008

Hết hàng

Ngày PH: 19-04-2008

Hết hàng

Ngày PH: 08-06-2008

Hết hàng
Phong cảnh Bình Thuận

Mã số tem: 3461

Ngày PH: 01-09-2008

Hết hàng

Ngày PH: 15-10-2008

Hết hàng

Ngày PH: 20-10-2008

Hết hàng

Ngày PH: 25-10-2008

Hết hàng

Ngày PH: 18-11-2008

Hết hàng
Tết Kỷ Sửu

Mã số tem: 3469-3470, 978B-Bloc 158

Ngày PH: 01-12-2008

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)