Tem Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Năm 2012

Áo dài phụ nữ Việt Nam

Mã số tem: 3551-3554

Ngày PH: 08-03-2012

Ngày PH: 24-03-2012

Hết hàng
Gấu

Mã số tem: 3557-3560, 1018B-Bloc 164

Ngày PH: 01-04-2012

Hết hàng
Cầu mái ngói

Mã số tem: 3561-3563

Ngày PH: 08-04-2012

Hết hàng

Ngày PH: 06-05-2012

Hết hàng

Ngày PH: 10-05-2012

Hết hàng
Hoa Đại

Mã số tem: 3566-3567

Ngày PH: 15-05-2012

Ngày PH: 11-06-2012

Hết hàng

Ngày PH: 09-07-2012

Hết hàng
Thế vận hội mùa hè 2012

Mã số tem: 3570-3573

Ngày PH: 12-07-2012

Hết hàng

Ngày PH: 27-07-2012

Hết hàng

Ngày PH: 07-08-2012

Hết hàng

Ngày PH: 20-10-2012

Hết hàng

Ngày PH: 23-11-2012

Hết hàng
Tết Quý Tỵ (2013)

Mã số tem: 3580-3581

Ngày PH: 01-12-2012

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)