Ấn phẩm tem chơi - Cộng hòa XHCN Việt Nam

Bưu giản: Thuyền buồm

Mã số tem: AE001

Ngày PH: 10-01-1983

Hết hàng

Ngày PH: 20-02-1983

Hết hàng

Ngày PH: 05-10-1984

Hết hàng

Ngày PH: 09-01-1992

Hết hàng
© 2007-2012 Trang tin điện tử Viet Stamp | Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tầm tem Việt Stamp (VSC)