PDA

View Full Version : TEM Đông Dương in đè (tem tạm thời) : 1945 - 1946


 1. Tem ĐÔNG DƯƠNG in đè (1945 - 1946)
 2. Mọi người ơi cho em hỏi đây là loại tem Đông Dương gi?
 3. Tản mạn về một phong bì
 4. Con tem và lịch sử - Tác giả Dương Trung Quốc
 5. Tem Đông Dương (chủ đề nhà thờ)
 6. Bì thư gửi Hồ Chủ Tịch năm 1946
 7. Bì thư tem cấy lúa in đè
 8. Tem in đè mẫu?
 9. LKV trên tem in đè?
 10. Tem yersin 1$ in đè
 11. Thử xếp lại tem in đè
 12. Bì thư sưu tập 11-1946
 13. In đè giả
 14. Tourane Bưu điện cục
 15. CHANH THAU CUC ?!
 16. HANOI RP | TONKIN
 17. Bì thư Đông Dương
 18. Sắc lệnh phát hành tem Đông Dương in đè có phụ thu
 19. Phong bì thực gửi "Bưu chính Thanh Miện"
 20. Dấu nhật ấn "HÀ NỘI CHÁNH THÂU CỤC - BƯU TÍN" năm 1946
 21. Bì thư thực gửi 1945-1946