PDA

View Full Version : Bưu chính Việt Nam trước năm 1889


 1. Tem sử dụng ở VN trước năm 1889
 2. Bưu cục Việt Nam thời Pháp thuộc
 3. Có phải in đè giả?
 4. Tem Sedang
 5. Chỉ tại Nam Kỳ 1872-77
 6. Bưu cục Nam Kỳ
 7. Nhật ấn điện tín
 8. Tem Specimen
 9. Tem in thử
 10. Dấu hủy "C"
 11. Tem Pháp
 12. FDC thời xưa
 13. Thư báo tử
 14. A&T in đè 1888
 15. Bưu cục Bắc Kỳ
 16. Vài mẩu con dấu viển chinh Pháp 1883-->1895
 17. Bưu cục Trung Kỳ
 18. Con tem Cochinchine dùng sẻ nửa
 19. Ngày sớm nhất sử dụng con tem Pháp trên đất Cochinchina?
 20. Bì thư gửi từ Sài gòn năm 1862 với con dấu hủy CECA & Corps Exp Chine Bau A