PDA

View Full Version : Tem Đông Dương in đè in lỗi


  1. Tem lỗi do cố ý
  2. Bới lông tìm vết
  3. Ðập vào mắt