PDA

View Full Version : Tem VNDCCH in lỗi


  1. Tem lỗi VNDCCH ghi nhận được
  2. Tem in ngược
  3. Tem VNDCCH in hỏng
  4. Phát Hiện Ra Tem Bị In Sai