PDA

View Full Version : Tem CHXHCNVN in lỗi


  1. Góp nhặt tem CHXNCNVN lỗi
  2. Tem lỗi Việt Nam
  3. Bloc lỗi khá lạ
  4. Tem Việt Nam lỗi cả tờ
  5. Con tem Vovinam này bị lỗi chăng ?
  6. Lỗi thiết kế tem ở đâu?
  7. Tem lỗi mình có được
  8. Tờ tem hải đăng 2013 in lỗi thiếu mất màu vàng, chia sẻ cùng cả nhà