PDA

View Full Version : Tem Bảo Đại & Tem VNCH in lỗi


 1. Tem lỗi VN+/-ghi nhận được
 2. Tem in lỗi
 3. Con tem đám cưới mất màu
 4. Tem cụ đồ nho
 5. Mẫu không phát hành
 6. Tem Tiểu công nghệ 1.50đ dị bản
 7. Tem HTT Nam Phương Hoàng Hâu trên maxicard
 8. Tem Di Cư in sai
 9. Tem Quân Bưu in sai
 10. Tem Ðấu Tranh và Xây Dựng in sai
 11. Tem Quốc Hội in sai