PDA

View Full Version : Hoạt động của nhóm WAP


 1. Thông báo thành lập nhóm chơi Tem WWF & Bảo vệ động vật hoang dã (WAP)
 2. Viết bài, tạo topic sôi động cho tem WWF & bảo vệ động vật hoang dã
 3. Trang web tem WWF
 4. WAR tặng bưu thiếp cho hội chúng ta
 5. Ủng hộ bộ bưu ảnh "Chuồn chuồn Phú Quốc" của WAR
 6. Ủng hộ Bưu thiếp thú linh trưởng của EAST
 7. Logo của nhóm WAP
 8. Phong bì VS kỷ niệm 50 năm WWF (1961-2011)
 9. Lập lại danh sách thành viên nhóm WAP
 10. Tặng phong bì VQG BIDUOP - NÚI BÀ
 11. Xin ý kiến về các hoạt động của nhóm WAP
 12. Hoạt động thực gửi tại các VQG/KBTTN
 13. Hoạt động thực gửi theo chủ đề hàng tháng
 14. Thành viên nhóm WAP thông báo góp bài viết hàng tháng
 15. Tổng kết hoạt động tháng 1/2012 của nhóm WAP
 16. Hoạt động thực gửi tháng 2/2012 - Voọc Cát Bà
 17. Hoạt động thực gửi tháng 3/2012 - Sao La
 18. Hoạt động thực gửi tháng 4/2012 - Gấu
 19. Hoạt động thực gửi tháng 5/2012 - Tê giác Java
 20. Hoạt động thực gửi tháng 6/2012 - Cầy vằn Bắc
 21. Nhờ sự hỗ trợ của các thành viên
 22. Cập nhật các bì thư thực gửi hàng tháng của nhóm WAP
 23. Hoạt động thực gửi tháng 7/2012 - Hổ Châu Á
 24. Hoạt động thực gửi tháng 9/2012 - Bò rừng
 25. Các ngày liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam
 26. Cần sự đóng góp ý kiến thảo luận của thành viên
 27. Hỗ trợ mua bưu thiếp Rùa của Chương trình bảo tồn Rùa Châu Á
 28. Quỹ tem của Nhóm WAP
 29. Thiệp chúc mừng năm mới của ENV
 30. Hỗ trợ mua bưu thiếp của WAR năm 2013
 31. Thông tin hay về loài voi