PDA

View Full Version : Tổng kết thanh toán


 1. Sổ Thanh toán của CLB VIET STAMP
 2. Sổ Thanh toán của CLB VIET STAMP II
 3. Sổ thanh toán của CLB VIET STAMP III (từ bộ tem Bình Thuận đến bộ tem Biên phòng)
 4. Tổng kết thanh toán bộ tem "KN 50 năm Đường HCM - Bộ đội Trường Sơn"
 5. Tổng kết thanh toán bộ tem "Hoa Đỗ quyên"
 6. Tổng kết thanh toán bộ tem "Cá cảnh" + Phong bì 2.9.09 + Phong bì 9.9.09
 7. Tổng kết thanh toán Phong bì 9-10-2009
 8. Tổng kết thanh toán cho bộ tem "Tết Canh Dần"
 9. Tổng kết thanh toán cho bộ tem "Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng CSVN"
 10. Tổng kết Viet Stamp 04-2010 (Phong bì giao thừa + Chopin + 8.3)
 11. Tổng kết thanh toán Shop MC Viet Stamp
 12. Tổng kết thanh toán ấn phẩm Viet Stamp từ bộ 991 (Hồ Chủ Tịch) đến bộ 996 (Mèo Cá)
 13. Tổng kết thanh toán từ bộ 997 đến bộ 999
 14. Tổng kết thanh toán bộ 1000 & bộ 1001
 15. Tổng kết thanh toán bộ 1002 & bộ 1003
 16. Tổng kết thanh toán bộ 1004 & bộ 1005
 17. Thông báo về các khoản thanh toán tồn đọng
 18. Tổng kết thanh toán bộ 1006
 19. Tổng kết thanh toán bộ 1007
 20. Tổng kết thanh toán bộ 1008-1009
 21. Tổng kết thanh toán bộ 1010
 22. Tổng kết thanh toán bộ 1011
 23. Tổng kết thanh toán bộ 1012
 24. Tổng kết thanh toán bộ 1013
 25. Tổng kết thanh toán bộ 1014
 26. Tổng kết thanh toán các bộ tem 1015-1019
 27. Tổng kết thanh toán các bộ tem 1020-1022
 28. Tổng kết thanh toán bộ tem 1023
 29. Tổng kết thanh toán LDC tháng 06-2012
 30. Tổng kết thanh toán bộ tem 1024-1028
 31. Tổng kết thanh toán bộ tem 1029
 32. Tổng kết thanh toán 2 bộ tem 1030-1031
 33. Tổng kết thanh toán 2 bộ tem 1032-1033, PBKN Karl Marx, tem BH 3k
 34. Tổng kết thanh toán bộ tem 1034
 35. Tổng kết thanh toán 2 bộ tem 1035-1036
 36. Tổng kết thanh toán bộ tem 1037
 37. Tổng kết thanh toán phong bì Triển lãm Tem Thế giới 2013 tại Thái Lan
 38. Tổng kết thanh toán 4 bộ tem 1038-1041
 39. Tổng kết thanh toán bộ tem 1042
 40. Tổng kết thanh toán bộ tem 1043-1044, bì KN Lenin
 41. Tổng kết thanh toán các bộ tem 1045-1047
 42. Tổng kết thanh toán bộ tem 1048
 43. Tổng kết thanh toán các bộ tem 1049-1050 & tem PT in lại 2014
 44. Tổng kết thanh toán các bộ tem 1051-1052
 45. Tổng kết thanh toán các bộ tem 1053-1056
 46. Tổng kết thanh toán các bộ tem 1057-1065