PDA

View Full Version : Đăng ký bán hàng


  1. Thông tin về các CHỦ HÀNG trong Siêu thị VIET STAMP
  2. Thông báo về việc đăng ký Gian Hàng riêng
  3. Đăng ký bán hàng
  4. Đăng ký mở gian hàng riêng (Shop)
  5. Cấp phép bán hàng
  6. Cấp phép mở gian hàng riêng (Shop)
  7. Thông báo xóa gian hàng riêng (Shop)
  8. Hướng dẫn cách đăng ký bán hàng trong Siêu thị Viet Stamp