PDA

View Full Version : Thông báo từ Ban Tổ chức


 1. Kế hoạch thực hiện Triển lãm Viet Stamp lần thứ IV (TP. Hồ Chí Minh - 2010)
 2. Quy chế Triển lãm Viet Stamp lần thứ IV (TP. Hồ Chí Minh - 2010)
 3. Thư mời tham gia Triển lãm Viet Stamp lần thứ IV (TP.HCM - 2010)
 4. Thư mời tham gia viết bài cho Tập san Viet Stamp số 3 (2010)
 5. Thư ngỏ của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Viet Stamp - Hãy chung tay ủng hộ Viet Stamp
 6. Giới thiệu Tập san Viet Stamp số 3
 7. Giấy chứng nhận - Dấu kỷ niệm - Phong bì kỷ niệm Triển lãm Viet Stamp IV
 8. Giấy mời dự Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập CLB Viet Stamp & khai mạc Triển lãm Viet Stamp IV
 9. Kỷ niệm chương Triển lãm Viet Stamp IV
 10. Danh sách các bộ sưu tập Tem & Thư pháp tham dự Triển lãm Viet Stamp IV
 11. Thông báo về việc lên khung trưng bày Tem
 12. Lời cảm ơn của Câu lạc bộ Viet Stamp
 13. Thông cáo báo chí về: Lễ kỷ niệm 3 năm ngày thành lập CLB Viet Stamp & Triển lãm Viet Stamp lần thứ IV - 2010
 14. Thông báo về việc tháo dỡ khung trưng bày Tem
 15. Thư Cảm ơn của Ban Tổ chức Triển lãm Viet Stamp IV