PDA

View Full Version : Văn bản, quy định liên quan đến Tem Bưu chính và Sưu tập Tem


 1. Mã bưu chính Việt Nam
 2. Luật & cách hiểu - phần liên quan tới FDC !
 3. Tìm hiểu vê giấy phép nhập khẩu tem chơi
 4. Tìm hiểu về thuế nhập khẩu tem chơi
 5. Tem Bưu chính qua Luật Bưu chính VN 2010
 6. Nghị định 58/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính
 7. Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
 8. Điều 164 của Bộ luật Hình sự Việt Nam
 9. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tem Việt Nam (năm 2010)
 10. TT 25/2011/TT-BTTTT về quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam
 11. Cước gửi thư, bưu phẩm, bưu kiện hiện hành
 12. Thông tư số 23/2012/TT-BTTTT - QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ TEM BƯU CHÍNH
 13. Thi tìm hiểu 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ qua con tem
 14. Cước thư, bưu phẩm, bưu kiện trong và ngoài nước hiện hành (áp dụng từ 15-02-2014)
 15. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định 27/8 là Ngày Tem Việt Nam
 16. Thông tư số 10/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm
 17. Thông tư 12/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập
 18. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tem bưu chính Việt Nam (QCVN 69 :2013/BTTTT)