PDA

View Full Version : Hội Tem Hải Phòng


 1. CLB tem Việt Tiệp
 2. Hội tem Hải Phòng chuyển địa điểm
 3. Hội Tem Hải Phòng họp mặt đầu năm
 4. Ngày Xuân dọn Hội (Hội Tem Hải Phòng)
 5. Đầu năm tới nhà chúc tết bạn tem
 6. Hội tem Hải Phòng
 7. Tin buồn từ HP
 8. Hội HP lại họp
 9. CLB huyện Thủy Nguyên
 10. Chợ tem Miền Bắc tại TP. Hải Phòng
 11. Hoài niệm vìa 1 CLB tem của HP
 12. Chuyện giờ mới kể !!!!
 13. Lại gặp tại HP
 14. Hội HP họp - 2011
 15. Tập huấn triển lãm 1 khung tại HP
 16. Giao lưu tem 2012