PDA

View Full Version : Tem đục lỗ


  1. Tem Đục lỗ
  2. Liechtenstein: Tem là tranh cắt giấy
  3. Luxemburg: Tem Giáng Sinh đục lỗ hình bông tuyết