PDA

View Full Version : Tem 3D, chuyển động


  1. Tem 3D đầu tiên của Thái Lan!
  2. 17/10/2009 Canada phát hành tem chuyển động đầu tiên!!!
  3. Nam Phi: Bộ tem Khủng long 3D đầu tiên - nơi tiền sử gặp gỡ công nghệ hiện đại
  4. Maroc: Tem 3D mang hình 3 đời Vua
  5. Slovakia: Tem World Cup chuyển động
  6. Vài series tem 3D phát hành thập niên 70 thế kỷ trước
  7. Tem 3D của Australia