PDA

View Full Version : Nhóm "GÓP ĐÁ XÂY TRƯỜNG SA 1"


  1. Giới thiệu bài hát "Bài ca hải đảo"
  2. Hình ảnh của đoàn "Góp đá xây Trường Sa giai đoạn 1" tại Cam Ranh, Khánh Hòa (10-11.9.2011)
  3. “Góp đá xây Trường Sa”: Góp lòng yêu nước
  4. "Mỗi tin nhắn - một viên đá xây Trường Sa"
  5. Có những câu chuyện kể sau những quyển sách trao tay (kỳ 2 - Nhật ký hoạt động "Mỗi người trẻ một quyển sách....")
  6. Tổ Quốc Nhìn Từ Biển (Artista Band)