PDA

View Full Version : Á-2012


 1. Thái Lan - Thailand / 2012
 2. Áo Môn - Macau / 2012
 3. Trung Quốc - P.R.China / 2012
 4. Indonesia / 2012
 5. Hương Cảng - Hong Kong / 2012
 6. Đài Loan - Taiwan / 2012
 7. Mã Lai - Malaysia / 2012
 8. Israel / 2012
 9. Nhật Bản - Japan / 2012
 10. Ấn Độ - India / 2012
 11. Tân Gia Ba - Singapore / 2012
 12. Lào - Lao PDR / 2012
 13. Hàn Quốc - South Korea - Republic of Korea / 2012
 14. Phi Luật Tân - Philippines / 2012
 15. Cambodia - Tem mới phát hành
 16. Mông Cổ - Mongolia / 2012
 17. Myanmar (tên cũ là Miến Điện) / 2013
 18. Brunei / 2012
 19. Ukraina - 2012