PDA

View Full Version : Âu-2012


 1. Đảo Man - Isle of Man / 2012
 2. Ba Lan - Poland / 2012
 3. Anh - Great Britain - UK / 2012
 4. Louxembourg / 2012
 5. Estonia - Eesti / 2012
 6. Jersey / 2012
 7. Pháp - France / 2012
 8. Cộng hòa Séc - Czech Republic / 2012
 9. Hung Gia Lợi - Hungary / 2012
 10. Moldova / 2012
 11. Na Uy - Norway / 2012
 12. Thụy Sĩ - Helvetia / 2012
 13. Tây Ban Nha - Spain - Espana / 2012
 14. Nga - Russia / 2012
 15. Vaticano / 2012
 16. Belgium - Bỉ / 2012
 17. Áo/Austria 2012