PDA

View Full Version : Triển lãm Viet Stamp lần thứ VI (2012)


  1. Kế hoạch thực hiện Triển lãm Viet Stamp lần thứ VI (2012))
  2. Ban Tổ chức Triển lãm Viet Stamp lần thứ VI (2012)
  3. Ban Giám khảo Triển lãm Viet Stamp lần thứ VI (2012)
  4. Quy chế Triển lãm Viet Stamp lần thứ VI (2012)
  5. Quy tắc đánh giá bộ sưu tập tem dự thi tại Triển lãm Viet Stamp lần thứ VI (2012)
  6. Thư mời tham gia Triển lãm Viet Stamp lần thứ VI (2012)
  7. Các bộ sưu tập tham dự Triển lãm Viet Stamp VI (2012)
  8. Phong bì và dấu kỷ niệm Triển lãm Viet Stamp VI
  9. Kế hoạch trưng bày triển lãm
  10. Các bộ sưu tập đạt giải tại Triển lãm Viet Stamp lần thứ VI