PDA

View Full Version : Đại hội CLB Viet Stamp lần thứ II (nhiệm kỳ 2012-2017)


  1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Viet Stamp lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 - 2017)
  2. Báo cáo của Ban Chủ nhiệm khóa I tại Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Viet Stamp lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 - 2017)
  3. Báo cáo sửa đổi Quy chế CLB Viet Stamp
  4. Báo cáo nhân sự của Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Viet Stamp lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 - 2017)
  5. Thư mời dự Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Viet Stamp lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 - 2017) và Lễ khai mạc Triển lãm Viet Stamp lần thứ VI
  6. Lời cảm ơn của Ban Chủ nhiệm CLB Viet Stamp