PDA

View Full Version : Thông báo từ Ban Tổ chức (2013)


  1. Tri ân các nhà sưu tập đã nhiệt tình ủng hộ Viet Stamp (2013)
  2. Thông báo thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Triển lãm Viet Stamp lần thứ VII (2013)
  3. Thư mời dự Lễ khai mạc Triển lãm Viet Stamp lần thứ VII (2013)
  4. Chương Trình lên khung tem các bộ Triển lãm