PDA

View Full Version : Triển lãm Viet Stamp lần thứ VII (2013)


 1. Kế hoạch thực hiện Triển lãm Viet Stamp lần thứ VII (2013)
 2. Ban Tổ chức Triển lãm Viet Stamp lần thứ VII (2013)
 3. Quy chế Triển lãm Viet Stamp lần thứ VII (2013)
 4. Quy tắc đánh giá bộ sưu tập tem dự thi tại Triển lãm Viet Stamp lần thứ VII (2013)
 5. Ban Giám khảo Triển lãm Viet Stamp lần thứ VII (2013)
 6. Thư mời tham gia Triển lãm Viet Stamp lần thứ VII (2013)
 7. Các bộ sưu tập tham gia Triển lãm Viet Stamp lần thứ VII - 2013
 8. Biểu tượng (logo) Triển lãm Viet Stamp VII (2013)
 9. Giấy chứng nhận, Cúp giải thưởng và Kỷ niệm chương của Triển lãm Viet Stamp VII (2013)
 10. Phong bì và dấu kỷ niệm Triển lãm Viet Stamp lần thứ VII (2013)
 11. Vài hình ảnh về triển lãm Vietstamp "Dấu xưa Sài Gòn"
 12. HÌNH ẢNH MỪNG KỶ NIỆM 6 NĂM THÀNH LẬP CLB VIET STAMP (20.11.2007 - 20.11.2013)
 13. Triễn lãm online - các bộ tem trưng bày tại triển lãm VS 7
 14. Báo chí viết về Triển lãm Viet Stamp lần thứ VII (2013) với chủ đề "Dấu xưa Sài Gòn"