PDA

View Full Version : Triển lãm Viet Stamp lần thứ VIII (2014)


 1. Kế hoạch thực hiện Triển lãm Viet Stamp lần thứ VIII (2014)
 2. Ban Tổ chức Triển lãm Viet Stamp lần thứ VIII (2014)
 3. Quy chế Triển lãm Viet Stamp lần thứ VIII (2014)
 4. Quy tắc đánh giá bộ sưu tập tem dự thi tại Triển lãm Viet Stamp lần thứ VIII (2014)
 5. Ban Giám khảo Triển lãm Viet Stamp lần thứ VIII (2014)
 6. Thư mời tham gia Triển lãm Viet Stamp lần thứ VIII (2014)
 7. Dấu kỷ niệm Triển lãm Viet Stamp VIII (2014)
 8. Phong bì kỷ niệm Triển lãm Viet Stamp VIII (2014)
 9. Các bộ sưu tập tem tham dự Triển lãm Viet Stamp VIII (2014)
 10. Biểu trưng (logo) Triển lãm Viet Stamp VIII
 11. Giấy chứng nhận, Cúp giải thưởng và Kỷ niệm chương của Triển lãm Viet Stamp VIII (2014)
 12. Kế hoạch lắp dựng và lên khung tem
 13. Hình ảnh Triển lãm Viet Stamp lần thứ VIII 30-11-2014
 14. Stamp-history cùng bằng hữu tại Triển lãm Viet Stamp lần thứ VIII “Tổ Quốc nhìn từ biển”
 15. Báo chí với Triển lãm Viet Stamp VIII (2014)
 16. Các bộ sưu tập tem đạt giải tại Triển lãm Viet Stamp VIII (2014)