PDA

View Full Version : Triển lãm Viet Stamp lần thứ IX (2015)


  1. Kế hoạch thực hiện Triển lãm Viet Stamp lần thứ IX (2015)
  2. Ban Tổ chức Triển lãm Viet Stamp lần thứ IX (2015)
  3. Quy chế Triển lãm Viet Stamp lần thứ IX (2015)
  4. Quy tắc đánh giá bộ sưu tập tem dự thi tại Triển lãm Viet Stamp lần thứ IX (2015)
  5. Ban Giám khảo Triển lãm Viet Stamp lần thứ IX (2015)
  6. Biểu tượng (logo) Triển lãm Viet Stamp lần thứ IX (2015)
  7. Phong bì kỷ niệm và dấu kỷ niệm Triển lãm Viet Stamp lần thứ IX (2015)
  8. Giấy chứng nhận, Cúp giải thưởng và Kỷ niệm chương của Triển lãm Viet Stamp IX (2015)
  9. Kế hoạch lên khung triển lãm tem
  10. LỄ KHAI MẠC TRIỂN LÃM VIET STAMP LẦN THỨ IX