PDA

View Full Version : Đấu giá ủng hộ Viet Stamp (2015)


 1. ĐẤU GIÁ - CU BIM – LÔ A: MC và PC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 2. ĐẤU GIÁ B - CU BIM – LÔ B: CỘNG ĐỒNG ASEAN
 3. Lô 1 - Chie đấu giá ủng hộ Viet Stamp
 4. Lô 2 - Chie đấu giá ủng hộ Viet Stamp
 5. Lô 3 - Chie đấu giá ủng hộ Viet Stamp
 6. Lô 4 - Chie đấu giá ủng hộ Viet Stamp
 7. Lô 5 - Chie đấu giá ủng hộ Viet Stamp
 8. Lô 6 - Chie đấu giá ủng hộ Viet Stamp
 9. QUÀ TẶNG ĐẤU GIÁ
 10. Stamp-history đấu giá ủng hộ Vietstamp 2015
 11. ĐẤU GIÁ C - CU BIM – QUA MIỀN DI SẢN
 12. Đấu giá stamp-history 2
 13. Kuro_shiro đấu giá ủng hộ Viet Stamp - lô thứ nhất!
 14. Kuro_shiro đấu giá ủng hộ Viet Stamp - lô thứ hai!
 15. huuhuetran đấu giá ủng hộ Viet Stamp 2015_lô 1
 16. huuhuetran đấu giá ủng hộ Viet Stamp 2015_lô 2
 17. Hàn Paris Xin Đấu Giá Tí Tem Ủng Hộ CLB Viet Stamp 2015
 18. ĐẤU GIÁ: BÁC MẠNH VÀ VIET STAMP
 19. Đấu giá ủng hộ Viet Stamp
 20. Đấu giá stamp-history 3
 21. langtulanhlung đấu giá ủng hộ Viet Stamp 2015
 22. Kuro_shiro đấu giá ủng hộ Viet Stamp - lô thứ ba!
 23. Ánh Tuyết đấu giá ủng hộ VS!
 24. Chung tay ủng hộ Vietstamp !!!!!!!!!!!!!!