PDA

View Full Version : 3D - Anaglyphs


  1. Nam Phi: Bộ tem Khủng long 3D đầu tiên - nơi tiền sử gặp gỡ công nghệ hiện đại
  2. Tem 3D của Australia
  3. Tem 3D - Cặp ảnh nổi màu bổ sung