PDA

View Full Version : Vải, Thêu


  1. tem thêu
  2. Thái Lan: Bloc tem thêu trên lụa Thái
  3. Ấn Độ: Tem in trên vải khadi
  4. MÓN QUÀ QUÝ TỪ MỘT NGƯỜI BẠN
  5. Tem Vải