PDA

View Full Version : Bạc


  1. Tem bạc phát hành chung Vatican - Ba Lan
  2. Tem Anh quốc - Bìa tem bạc Thánh đường Westminster