PDA

View Full Version : Chất liệu đặc biệt khác


  1. tem "sắt" thực gửi
  2. Năm 1955 Hungary đã tiên phong phát hành tem nhôm - tem in trên kim loại đầu tiên trên thế giới