PDA

View Full Version : Thơm mùi Trái cây


  1. Tem mùi kẹo dừa
  2. Tem thơm mùi trái xoài của France Polynesia
  3. Tem thơm mùi trái thơm của Papua New Guinea
  4. Pháp: Tem thơm dập nổi 2 mặt