PDA

View Full Version : In mực cảm ứng nhiệt


  1. Liechtenstein: Tái tạo năng lượng
  2. Vương quốc Bỉ: tem cảm nhiệt
  3. Tem biến hình (tem in mực cảm ứng nhiệt)