PDA

View Full Version : Phật giáo


 1. Bộ tem Phật giáo đáng sưu tập
 2. Đại Lễ Phật Đản
 3. Chùa Việt Nam trên tem
 4. Phật Giáo-Đạo Hiếu
 5. Tu viện Ivolginsky Datsan và kim thân bất hoại của một vị cao tăng Phật giáo ở Nga
 6. Tem mừng Đại lễ Phật Đản 2010 (Phật lịch 2554)
 7. Thái Lan: Tem mừng Đại lễ Phật Đản năm 2011 (2555 Phật lịch)
 8. Thái Lan phát hành tem mừng Đại Lễ Phật Đản PL.2556 (DL.2012)
 9. CHÙA THIÊN MỤ
 10. Tìm hiểu 18 vị La Hán trên 2 bộ tem bưu chính Việt Nam
 11. Tem Phật giáo giới thiệu điển tích "Thái tử Siddhattha dạo chơi bốn cửa thành"
 12. Tem mừng Đại Lễ Phật Đản PL.2558-DL.2014
 13. Thụy Điển phát hành tem hình đức Phật kỷ niệm Kỷ nguyên của người Viking
 14. Ấn Độ: Phát hành tem tôn vinh Tu sĩ Phật giáo Srilanka Dhamapala