PDA

View Full Version : Châu Đại dương - OCEANIA


  1. Tem mới WWF Comoros (Mã số 432) & tem WWF đầu tiên của Đan mạch
  2. Quần đảo Marshall - Marshall Islands/2009
  3. Nouvelle Calédonie / New Caledonia / Tân Thế Giới
  4. Wallis & Futuna.
  5. Polynésie française (French Polynesia)
  6. Quần đảo Marshall - Marshall Islands/2010
  7. Papua New Guinea-2010
  8. Úc - Australia / 2012
  9. Nouvelle Calédonie