PDA

View Full Version : Phòng trưng bày 'Nguoitimduong'


  1. Bộ FDC Olympic 1980 của Moscow
  2. Olympic Bắc Kinh 2008 dưới góc nhìn của bưu chính Trung Quốc
  3. Bộ Triển lãm : Lịch sử phát hành tem Thế Vận Hội của nước chủ nhà