PDA

View Full Version : Phòng trưng bày 'Poetry'


  1. Bộ ST Tem và vật phẩm BC: Kỷ niệm 100 năm sinh V.I.Lenin năm 1970
  2. Bộ đội Phòng không - Không quân Việt Nam trên tem bưu chính
  3. Bộ ST "Tem Tất Niên" của bác Đỗ Thành Kim
  4. Bộ sưu tập "VIỆT NAM TRÊN TEM THẾ GIỚI"
  5. Góp ý bộ sưu tập "Việt Nam trên Tem Thế giới"
  6. Ấn phẩm mừng SN pochie
  7. Bưu ảnh thực gửi của Poetry