PDA

View Full Version : Trưng bày TIỀN


 1. Các nhà toán học & vật lý học trên tiền giấy
 2. Vài tờ tiền xem chơi
 3. Tiền các triều đại phong kiến!
 4. Tiền lưu niệm-50 đồng Polymer của VN
 5. Tại sao cùng một seri??
 6. Không rõ vì sao?
 7. Tiền mẫu CHXHCNVN serii khác 000000
 8. Đây có thể gọi tiền bị lỗi không?
 9. Tờ tiền 5 đồng có 3 cách đánh số seri
 10. Thắc măc muốn giải đáp
 11. Tiền 1975 Căm-pu-chia
 12. Tiền kháng chiến có thêm dấu seri lạ!
 13. Tiền xu Việt Nam
 14. Bộ tiền $2 USD năm 2009
 15. tiền gì đây??
 16. Đồng tiền cụ Hồ
 17. Phòng Trưng Bày Seri AA, A, 1-A, A1
 18. Ai còn thiếu tiền Đông Dương và Việt Nam trong bộ sưu tập thì vào đây
 19. Tiền đông dương số đẹp
 20. Tiền lỗi
 21. Thêm một tờ tiền lưu niệm 50 đồng Polymer của VN
 22. Đồng tiền
 23. Bộ tiền $2 USD năm 2010
 24. tiền gì đây??
 25. Tiền giấy balan serii số lạ
 26. Bộ sưu tập 50 tiểu bang mỹ bao gồm 50 đồng xu quarter dollar mỹ từ 1999 – 2008
 27. Dùng tiền xu làm dụng cụ
 28. Tiền Transformer
 29. Mấy tờ tiền tui thấy hay hay
 30. Tờ tiền thiếu số 10.000
 31. 3 ALBUM xưa One Cent Lincoln Penny 1909 - 1986
 32. Đồng xu bạc Mỹ 2004 Thomas Edison Kỷ niệm 125 Phát minh ra bóng đèn điện
 33. Folder 7 Bộ tiền xu EURO của Đức - ĐỒNG TIỀN CHUNG Châu Âu đầu tiên 1994
 34. ĐỒNG XU 1 ĐÔ LA BẠC MỸ MORGAN - VUA CỦA CÁC ĐỒNG TIỀN ĐƯỢC YÊU THÍCH
 35. 11 đồng tiền kỳ lạ trên thế giới
 36. TIỀN NĂM NGỌ
 37. BỘ SƯU TẬP TIỀN VATICAN