PDA

View Full Version : Cảm ơn Vietstamp


Max Hiếu
14-05-2012, 16:46
Hôm nay mình đã nhận được hai bì thư và 2 bưu ảnh 100 Năm Tôn Thất Tùng của CLB Vietstamp gửi cho mình. Mình rất cảm ơn và muốn gửi $ vào cho các bạn. Cho mình biết mình tổng số hết bao nhiêu nhé để mình gửi bằng thư chuyển tiền vào bằng đường Bưu điện để ủng hộ ngành nhà mình mà.:x

Max Hiếu
14-05-2012, 20:38
Mình đã nhận được Thư và tem 100 Năm Tôn Thất Tùng các bạn gửi, rất cảm ơn nhưng cho mình hỏi mình gửi $ vào cho các bạn thế nào đây ?