PDA

View Full Version : Lâu đài Matsumoto Castle - Nhật Bản


stamp-history
31-05-2012, 00:20
http://www.kientruc.pro.vn/images/stories/demo/lau%20dai%20nhat.jpg
http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/689737/689737,1319530317,89/stock-photo-japan-circa-a-stamp-printed-in-japan-shows-matsumoto-city-circa-87360509.jpg
Matsumoto Castle là một lâu đài Nhật Bản hoàn toàn cảnh quan tuyệt đẹp nằm ở thành phố Matsumoto, dễ dàng tiếp cận của Tokyo. Lâu đài được xây dựng vào năm 1504 và ngày nay nó được liệt kê như là một báu vật quốc gia của Nhật Bản. Nó được sử dụng cho đến giữa thế kỷ 19. Sau khi Minh Trị Duy Tân năm 1868, chính phủ mới của Nhật Bản đã được như vậy đã phá vỡ mà nó đã quyết định phá lâu đài và bán gỗ và các phụ kiện sắt (đây là số phận của nhiều lâu đài ở Nhật Bản vào thời điểm đó). Matsumoto đã được cứu bởi người dân địa phương đã mua nó vào năm 1878.
http://i.colnect.net/images/f/846/040/Matsumoto-Castle.jpg
http://yushu.or.jp/s_data/99jpn/99jpg/f990426b.jpg