PDA

View Full Version : Max Hiếu


Max Hiếu
11-06-2012, 23:23
Cảm ơn Anh Thi nhé. em đã nhận được món quà rất quý của anh qua anh tiểu nhị rồi nhé. Đợt này em đang bận làm để tải nâng cao chất lượng phát thư báo vì vậy bây giờ mới trả lời anh được. :((