PDA

View Full Version : Mông Cổ - Mongolia / 2012


Starwata
24-09-2012, 11:10
Tết Rồng

Ngày phát hành: 01-01-2012


173819

Poetry
24-02-2013, 16:24
Hải quân của Khubilai Khaan

Ngày phát hành: 04-03-2012

180790

Poetry
24-02-2013, 16:26
Kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Mông Cổ - Nhật Bản

Ngày phát hành: 12-03-2012

180791

Poetry
24-02-2013, 16:29
4 con thần thú

Ngày phát hành: 22-04-2012

180792 180793

180794 180795

Poetry
24-02-2013, 16:33
Nghiên cứu Nam Cực

Ngày phát hành: 17-06-2012

180796

Poetry
25-02-2013, 09:35
Thế vận hội London

Ngày phát hành: 05-07-2012

180887

Poetry
25-02-2013, 09:38
Y phục truyền thống cách tân

Ngày phát hành: 24-08-2012

180888

180889