PDA

View Full Version : Một món sưu tập ngoài tem


Angkor
14-01-2013, 20:07
Sáng nay vừa tậu thêm một món ngoài tem, có lẽ mọi người sẽ không thấy thú vị. Nhưng Angkor đang cố tạo dưng thêm một bộ sưu tập đá quý, đá thiên nhiên tại xứ Cam. Nhìn chung nó cũng khá đa dạng và phong phú, như một vài mẫu dưới đây:

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/DSC00686_zps45811276.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/DSC00685_zps49d75669.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/DSC00687_zps7b65c72f.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/DSC00690_zps74b2b59f.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/DSC00691_zps2b2397a7.jpg