PDA

View Full Version : 031. Tạp chí Tem số 031 - Tháng 07/1998


Tiểu Nhi
16-04-2013, 09:59
Dành tặng cho các bạn ở xa không có điều kiện mua Tạp chí Tem.
Để Tạp chí Tem có chất lượng các bạn nên ủng hộ bằng cách mua Tạp chí Tem.
Các bạn có thể đặt mua tại đây: Tạp chí Tem Việt Nam (http://www.vietstamp.net.vn/forum/forumdisplay.php?f=438)http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0001.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0002.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0003.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0004.jpg

Tiểu Nhi
16-04-2013, 10:00
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0005.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0006.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0007.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0008.jpg

Tiểu Nhi
16-04-2013, 10:01
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0009.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0010.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0011.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0012.jpg

Tiểu Nhi
16-04-2013, 10:03
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0013.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0014.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0015.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0016.jpg

Tiểu Nhi
16-04-2013, 10:04
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0017.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0018.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0019.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0020.jpg

Tiểu Nhi
16-04-2013, 10:04
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0021.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0022.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0023.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0024.jpg

Tiểu Nhi
16-04-2013, 10:05
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0025.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0026.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0027.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0028.jpg

Tiểu Nhi
16-04-2013, 10:05
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0029.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0030.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0031.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0032.jpg

Tiểu Nhi
16-04-2013, 10:06
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0033.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0034.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0035.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0036.jpg

Tiểu Nhi
16-04-2013, 10:08
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0037.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0038.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0039.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0040.jpg

Tiểu Nhi
16-04-2013, 10:08
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0041.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0042.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0043.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0044.jpg

Tiểu Nhi
16-04-2013, 10:09
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0045.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0046.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0047.jpg

http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0048.jpg

VAPUTIN
09-05-2013, 12:56
http://i249.photobucket.com/albums/gg215/ChungTuong/TapchiTem/TCT031_0048.jpg

Sài gòn có nhiều biểu tượng nổi tiếng như lăng Ông Bà Chiểu, chùa Ngọc Hoàng, chợ Bình Tây, dinh Thống Nhất, tượng đài Trần Hưng Đạo, bến Nhà rồng, đền Hùng Vương...rất dễ nhận ra sao không đưa vào block. Va tui vẫn chưa nhận dạng được ba công trình phía trên bên trái là công trình gì, nằm ở đâu

VAPUTIN
14-07-2013, 23:32
http://images-00.delcampe-static.net/img_large/auction/000/221/201/480_001.jpg