PDA

View Full Version : Mến Tặng anh Hùng và Ace nào thích chủ đề Tem Y Khoa


HanParis
02-06-2013, 07:49
Tem với chủ đề này hình như là hiếm, xin mến tặng BS Trần Hùng và các bạn thích tem Y Khoa. Ít ra có liên quan đến BS, Y Tá, Y Tế, Cứu Cấp... Không biết tem đấm bóp có phải là Y Khoa không? :D

http://www.cfdrm.fr/images/Timbre_JO_%20Tokyo_mass_au_gym.gif http://www.cfdrm.fr/images/Timbre_JO_%20Tokyo_Huile.gif


http://www.cfdrm.fr/images/Planche_Timbre_JO_%20Tokyo_mass_au_gym.gif


http://www.cfdrm.fr/images/Timbre_JO_Surinam_huile.gif http://www.cfdrm.fr/images/Timbre_JO_Surinam_massage.gif

http://www.cfdrm.fr/images/XII_Cong_kine18_5_66.jpg
Tem nhân kỳ đại hội Vật Lý Trị Liệu 1974

http://www.cfdrm.fr/images/masseur_Allemagne.jpg
Xoa Bóp

http://www.cfdrm.fr/images/Timbre_Croix-Rouge-Le-Massage-Cardiaque-1er-jour-05-11-2010-planche.gif

http://www.cfdrm.fr/images/Timbre_Croix-Rouge-Le-Massage-Cardiaque-1er-jour-05-11-2010.jpg
Mát Xa Tim

http://www.cfdrm.fr/images/Timbre_Croix-Rouge-La-methode-de-Heimlich.jpg

http://www.cfdrm.fr/images/Gestes-qui-sauvent-Massage-cardiaque.gif

http://www.cfdrm.fr/images/Thermalisme_et_massage.gif

http://www.cfdrm.fr/images/Timbre_Le-thermalisme.gif

http://www.cfdrm.fr/images/Timbre-Massage-medical-chine.gif
Tem TQ - 1984

http://www.cfdrm.fr/images/Timbre-Massage-medical-chine-detail.gif

http://www.cfdrm.fr/images/Somalie-WMO-1968-3-timbres.gif

http://www.cfdrm.fr/images/Somalie-WMO-1968.gif
Tem Somalia Mát Xa Tim - 1968

http://i.colnect.net/images/f/573/318/Medical-Congresses.jpg
Tem Hung Ga Ri chống bệnh Tiểu Đường

http://i.colnect.net/images/f/1408/274/Medical-Transport.jpg
Tem Albanie - 1966

http://1.bp.blogspot.com/_fBNBDsFBbzo/S-6GoTMvmrI/AAAAAAAAE3o/I1KEfXxhrq4/s1600/num%C3%A9risation0043.jpg
Bì thư gởi từ Mã Lai sang Lyons (Pháp)


http://i.colnect.net/images/f/1101/187/Medical-staff.jpg

http://i.colnect.net/images/f/132/983/Medical-plants.jpg
Tem Liechtenstein (http://colnect.com/fr/stamps/list/country/2618-Liechtenstein) - 1995

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDA3Y93-GOyU-MWF5kE6JIav_tXpjZXIsPHF8gIF0GEGDVjHBM
Chẩn Bệnh

http://rlv.zcache.fr/isapi/designall.dll?rlvnet=1&realview=113689963131789739&design=c8f42494-97dc-4114-b4b6-e102e54b3eac&style=standard_mousepad&pending=false&pdt=zazzle_mousepad&max_dim=512
Tem Lương Y Như Từ Mẫu

http://www.leportaildutimbre.fr/download/fstore/timbres/standards/M1116_TP_2535.jpg

http://ww3.ac-poitiers.fr/hist_geo/ressources/colonisation/images/timbres/savant.jpg
Tem Phi thuộc địa cũ của Pháp
Ảnh về phòng trị liệu - 1953

http://www.wikitimbres.fr/public/stamps/800/POSTE-2007-117.jpg
Tem kỷ niệm 60 năm Nghiên cứu y tế (1947-2007)

http://timbreetdent.free.fr/timbres/e/espagne-medecine.jpg
Tem Tây Ban Nha

http://www.meridiens.org/acuMoxi/sixquatre/JOHAN-CHIRURGIE_fichiers/image002.jpg
Tem TQ - 1975

Kỷ niệm ca mổ tim đầu tiên cho một cô bé 15t. theo kỷ thuật châm cứu của Tàu. BS bên trái là Pr Wang Yi-Shan, còn BS bên phải là BS Yeh Chun-Xiu.

HanParis
02-06-2013, 08:12
.


http://4.bp.blogspot.com/_WLdhMC979Ig/SpLRK7hoL6I/AAAAAAAABdY/QLMsznliyDI/s320/US033.06-250.jpg


Tem phát hành ngày 08 Mars 2006 - ảnh BS Jonas Salk


http://www.wikitimbres.fr/public/stamps/800/POSTE-1940-10.jpg
Tem Thập Tự Đỏ 1940

http://www.wikitimbres.fr/public/stamps/800/POSTE-1966-37.jpg
Tem Y Tá - 1966

http://us.123rf.com/400wm/400/400/alzam/alzam1301/alzam130100016/17422759-australie--circa-1962-un-timbre-imprime-en-australie-montre-une-infirmiere-et-le-pasteur-flynna-grav.jpg

http://www.lemarchedutimbre.com/image_timbre/763/7635007.jpg
Tem Roumania

http://pmcdn.priceminister.com/photo/russie-1965-honneur-aux-donneurs-de-sang-infirmiere-timbre-oblitere-926295644_ML.jpg
Tem Liên Xô 1965 - Hiến Máu

http://c450.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp8214000.jpg
Tem Tây Đức 1970

http://assets.catawiki.nl/assets/2012/8/2/9/3/6/thumb1_936d9040-bf12-012f-dfd4-00505694738d.jpg http://us.123rf.com/400wm/400/400/rook76/rook761203/rook76120301087/12734490-turquie-circa-1954-timbre-imprime-par-la-turquie-montre-infirmiere-avec-les-enfants-vers-1954.jpg
Tem Ý Tá Thổ Nhĩ Kỳ 1954

http://www.wikitimbres.fr/public/stamps/800/POSTE-1971-37.jpg
Tem Pháp 1971

http://lagriotteanice.files.wordpress.com/2013/02/timbre-alexandre-yersin.jpg?w=300&h=189 http://www.wikitimbres.fr/public/stamps/800/POSTE-1951-20.jpg
Tem Pháp 1951 kỷ niệm các BS Thú Y tại 3 TP Lyon, Toulouse và Alfort


http://www.webtimbres.com/france/CH13/9852.jpg
Tem Pháp BS Vô Biên Giới - 1998


Nguồn : http://www.cfdrm.fr/Philatelie.htm
+ Internet