PDA

View Full Version : Điện tín


vnmission
15-06-2013, 22:23
Ấn Độ hôm nay 14-6-2013 sẽ chia tay với dịch vụ điện tín:

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-06-14/edit-page/39952943_1_india-post-vast-postal-network-postal-department

Hình như Việt Nam đã từ lâu không còn dịch vụ này!?